Sestava: AB 1000 + CR 200

Cena pronájmu a prodeje

bez DPH s DPH
Pronájem do 14 dnů 660 Kč 799 Kč
Pronájem 15-21 dnů 625 Kč 756 Kč
Pronájem nad 21 dnů 585 Kč 708 Kč
Prodej -- --