Sestava: AB 1000 + CR 200

Cena pronájmu a prodeje

bez DPH s DPH
Pronájem do 14 dnů 485 Kč 587 Kč
Pronájem 15-21 dnů 450 Kč 545 Kč
Pronájem nad 21 dnů 415 Kč 502 Kč
Prodej -- --